my en  img w3cicon 
Menu

HPP banner

Page 1

SEJARAH HOSPITAL PULAU PINANG

Hospital Pulau Pinang merupakan sebuah pusat rujukan yang cemerlang dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan di Wilayah Utara,  Semenanjung Malaysia. Hospital ini juga adalah di antara kemudahan rawatan kesihatan yang terawal diadakan di negara ini.

1812 - Sebuah hospital sementara telah didirikan di sebuah tapak di mana letaknya Hotel Eastern & Oriental sekarang.
1854 - Saudagar Cina Ah Po telah membina Pauper Hospital untuk keperluan rawatan para penagih candu.

1882 - Tapak hospital ini diserahkan kepada pihak Inggeris tahun 1882 dan didirikan sebuah hospital yang sempurna.

Di tapak asal ini,  Hospital Besar Pulau Pinang mula dibina. Kos pembinaan ketika itu ialah  $90,997.00.

 

 

Menu HPP

Menu
Go to top